Postanowienia ogólne

1. Właścicielem platformy “uBOGAcONA” (zwanej dalej platformą) dostępnej pod adresem www.ubogacona.pl jest KiM Katarzyna Marcinkowska, ul. Krasińskiego 20d/2, 05-270 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP: 5361803616 (zwana dalej organizatorem).
2. Rejestracja na platformie jest bezpłatna.
3. Dostęp do programów formacyjnych na platformie jest płatny lub bezpłatny.
4. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie kobiety.
5. Do programu można przystąpić po ukończeniu 16. roku życia.

Rejestracja w programie

6. Korzystanie z platformy możliwe jest wyłącznie po rejestracji na stronie ubogacona.pl, podaniu w procesie rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejscowości zamieszkania, stanu cywilnego i roku urodzenia oraz zatwierdzeniu w ciągu 24 godzin profilu przez administratora. Administrator ma prawo do kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji podanych danych. W wyniku rejestracji użytkownik otrzymuje swój osobisty profil.
7. Z dostępu do programu może korzystać tylko i wyłącznie właściciel profilu. Nie dozwolone jest udostępnianie loginu i hasła osobą trzecim.

Dane osobowe

8. Administratorem danych osobowych użytkownika jest KiM Katarzyna Marcinkowska, ul. Krasińskiego 20d/2, 05-270 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP: 5361803616.
9. Zbierane dane są niezbędne dla realizacji programów na platformie i nie będą udostępniane na zewnątrz.
10. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji programu poprzez: kontakt organizatora programu z uczestnikiem.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu użytkownika. Po wniesieniu żądania o zmianę lub sprostowanie danych, administrator ma 24 godz. na spełnienie żądania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciw i żądanie zaprzestania przetwarzania, jak również cofnięcie zgody w dowolnym momencie jest równoznaczne z wolą zakończenia uczestniczenia w programie i usunięciem konta użytkownika. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Podanie danych przez uczestnika jest konieczne do realizacji programu.
13. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie organizatora czynności związane z realizacją programu, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne, operatorom odpowiedzialnym za wysyłkę powiadomień wewnętrznych poprzez SMS lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
14. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
15. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu jego rezygnacji z uczestniczenia w programie. Wolę rezygnacji z uczestniczenia w programie można wyrazić wyłącznie poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu użytkownika. Administrator ma 24 godz. na usunięcie konta użytkownika.
16. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
17. Dostawcą usługi hostingowej za pomocą której gromadzone są dane osobowe uczestnika jest firma home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, (kod pocztowy 70-653), NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.
18. Podmiot przetwarzający SerwerSMS Polska Sp. z o.o. ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, NIP: 548-268-06-21, Regon: 366631760, wpisana do KRS: 0000665372 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 1 547 800,00 PLN, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonych przez Prezesa UKE, pod numerem 5305. Biuro główne i adres korespondencyjny: ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik.
19. Korzystanie z aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android wymaga podania loginu i hasła podanego przy rejestracji. Aplikacja nie zbiera dodatkowych danych osobowych. Statystyki korzystania z aplikacji wykorzystywane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji programu.

Prawa autorskie

20. Zamieszczane w ramach programu materiały są wyłączną własnością organizatora, służą wyłącznie do użytku prywatnego, a ich rozpowszechnianie (również poprzez media społecznościowe) bez zgody organizatora jest zabronione.

Postanowienia końcowe

21. W przypadku naruszenia Regulaminu przez użytkownika Właściciel platformy zastrzega sobie prawo do całkowitego i nie odwracalnego usunięcia konta.

Regulamin został uchwalony i wszedł w życie 18.10.2018 r.

 

Regulamin Sklepu internetowego

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: KiM Katarzyna Marcinkowska, Adres: Marki, Krasińskiego 20d/2 , NIP: 5361803616, tel. 48, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Autorka projektu: Serce Kobiety.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez dodanie produktu do Koszyka. Następnie klient zobowiązany jest wybrać rodzaj dostawy i formę płatności. 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności: płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU oraz przelew na konto bankowe.

2. Ceny przesyłek określone są przy składaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Paczkomaty, Poczta Polska lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.